Witamy na stronie Ecoimpact Analizy Środowiskowe

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ

Nasze dotychczasowe doświadczenia opierają się na współpracy z branżą:

» budowlaną i architektoniczną (KIP oraz raporty o oddziaływaniu na środowisko dla zespołów zabudowy mieszkaniowej, biurowej, obiektów usługowych, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, budynków wysokościowych)

» przemysłu naftowego (KIP oraz raporty ooś dla stacji paliw)

» rolniczą (raporty ooś oraz wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla ferm drobiu)

» gospodarki odpadami (KIP oraz raporty ooś dla sortowni odpadów, stacji demontażu pojazdów)

 

O FIRMIE

O FIRMIE

Ecoimpact Analizy Środowiskowe świadczy usługi z zakresu doradztwa środowiskowego na każdym etapie projektowania i realizacji inwestycji. Celem firmy jest znalezienie optymalnych rozwiązań dla Inwestorów z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego oraz wymogów formalno-prawnych.

Analizujemy stan formalno-prawny oraz wybieramy ścieżkę postępowania indywidualnie dla każdej inwestycji. Wykonujemy rzetelną dokumentację środowiskową, a także reprezentujemy Inwestora przed organami opiniującymi do momentu wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Więcej...  

 

ZAKRES USŁUG

» Oceny oddziaływania na środowisko

♦ Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (KIP)

♦ Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

♦ Analizy oddziaływania przedsięwzięć na obszary  Natura 2000

» Analizy zgodności projektu budowlanego z zapisami Decyzji środowiskowej

» Modelowanie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu atmosferycznym

» Analizy akustyczne

Więcej..